ADAS musikaliska teater

Nu heter vi ADAS igen!

Här kommer en ny hemsida till hösten.

Följ oss på facebook tills dess!

Du hittar oss på Konstepidemin i Göteborg:


ADAS ateljéteater, ateljé 201, Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg – Sweden

Telefon: 031 – 82 16 26 (from abroad: +46 31 82 16 26)

e-post: adas@konstepidemin.com,

web: www.adasmusikaliskateater.se